• ZAWARTOŚĆ STRONY: PROFIL, UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

 • ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: DYDAKTYKA PRZEKŁADU/NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

 • ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:KOMPUTEROWO WSPOMAGANA DYDAKTYKA PRZEKŁADU

 • ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: ŚWIADOMOŚĆ INTERKULTUROWA W EDUKACJI JĘZYKOWEJ I KSZTAŁCENIU TŁUMACZY


Copyright 2022 - English On-Line

MARIUSZ MARCZAK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

Katedra Przekładoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

E-mail:

ORCID iD iconORCID

 PBN

 

Przebieg kariery naukowej:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki: Uniwersytet Warszawski, 2012
 • magister; Uniwersytet Łódzki, 1997

Rozwój zawodowy:

 • Kurs metodyczno-lingwistyczny, St Andrews University, Szkocja

 Zainteresowania badawcze:

 • technologie tłumaczeniowe
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce przekładu
 • rozwijanie kompetencji międzykulturowej
 • glottodydaktyka
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w glottodydaktyce

 

Działalność ekspercka:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej: rzeczoznawca do spraw podręczników do nauczania języka angielskiego
 • Evidence Institute: ekspert do spraw testowania kompetencji językowej
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014/2015): ekspert-recenzent wniosków grantowych
 • Instytut Badań Edukacyjnych: specjalista ds. badań i analiz
 • British Council, Poland: konsultant do spraw wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych dla kadr edukacyjnych

 

Prowadzone przedmioty:

 • technologie tłumaczeniowe
 • narzędzia CAT
 • narzędzia CAT i postedycja
 • zajęcia specjalizacyjne (zespołowe projekty tłumaczeniowe)
 • zajęcia specjalizacyjne (symulacja biur tłumaczeń)
 • zajęcia specjalizacyjne (projekty lokalizacyjne)
 • komunikacja interkulturowa w nowych mediach
 • pragmatyka interkulturowa
 • glottodydkatyka
 • seminarium licencjackie, magisterskie
 • nowe media w edukacji

 

Członkostwo w organizacjach: 

 • European Society for Translation Studies (EST) est_logo
 •   Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)
 •   Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS)

 

Udział w projektach badawczych: 

 • 2018: Projekt dydaktyczno-badawczy Global Understanding 2018/2019, realizowany przez Global Partners in Education (GPE).
 • 2017: Projekt dydaktyczno-badawczy Global Understanding 2017/2018, realizowany przez Global Partners in Education (GPE).
 • 2016: Projekt dydaktyczno-badawczy Global Understanding 2016/2017, realizowany przez Global Partners in Education (GPE).
 • 2014-2015: Projekt BUNJO (Badanie Uczenia się i Nauczania Języków Obcych w Gimnazjum). Badawczy projekt systemowy Entuzjaści Edukacji - Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. Projekt zrealizowany przy współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Inne pełnione role:

 

Profile w mediach społecznościowych:

 

Inne zainteresowania: 

 • Sztuki walki: Karate Shorin-Ryu, Kobudo Sztuka walki SHORIN-RYU Image result for Kobudo logo. Size: 110 x 110. Source: www.budo-provence.com
 • Astronomia amatorska
Pliki cookie usprawniają działanie tej strony. Korzystając z niej, zgadzasz się na wykorzystywanie przez serwer plików cookie.